Spilleregler

1. Generelle regler og definisjoner

Del ut
Distribusjonen av spillekort til spillerne og dealeren.

Pitboss
Personen ansvarlig for å overvåke spillets gang.

Dealer
Personen ansvarlig for utførelsen av spillet.

Kortsko (dealer shoe)
Enheten kortene deles ut ifra.

2. Definisjoner og regler for Baccarat

1. Definisjoner og spesifikasjoner

1.1 Definisjoner


Baccarat
Når poengverdien av kortene er null.

Bankens hånd
Kortene som spilles på den delen av layouten som er betegnet for bankens hånd.

Spillerens hånd
Kortene som spilles på den delen av layouten som er betegnet for spillerens hånd.

Natural
En hånd der poengverdien på de to første kortene er 8 eller 9.

Uavgjort (Tie)
Når hånden til spilleren og banken har lik poengverdi.

Poengregning
Poengverdien av en hånd skal være ett enkelt tall fra 0 til 9, og regnes ut ifra kortene på hånden. Om den totale poengverdien blir tosifret, fjerner man tallet til venstre og lar det gjenværende tallet være håndens kortverdi.

1.2 Baccaratbordet

1.2.1 Baccarat spilles på et halvsirkelformet bord på størrelse 1450x800mm. Bordet er delt opp i tre innsatsdeler; spiller, uavgjort og bank.

1.2.2 Et baccaratbord må ha en holder for kastede kort. Bordene er ikke utrustet med noen innsynsbeskyttelse. Kortskannere kan brukes som et alternativ for en innsynsbeskyttelses-enheter.
Dersom mer enn ett baccaratbord brukes omgangen, må bordene ha et identifikasjonsnummer tildelt av casinoet, som er godt synlig på bordets overflate.

1.2.3 Kortsko (dealer shoe)
Kortskoen må være designet og konstruert til å beholde spillets integritet.

1.3 Kortene

1.3.1 Baccarat spilles med åtte standardkortstokker på 52 kort, med samme farge og design på baksiden, og to kuperingskort; én plassert bak alle korstokkene og én som skiller syv kort fra bakenden i kortskoen. Kortene deles ut fra en kortsko som er spesielt designet for slikt bruk.

1.3.2 Verdien på kortene i hver kortstokk er:
i. Alle kort mellom 2 og 9 har sin egen verdi
ii. Tiere, knekter, damer og konger er verdt null
iii. Ess er verdt én. Eksempler på utregning av poeng:
a: En hånd bestående av et ess, en toer og en firer er verdt 7
b: En hånd bestående av et ess, en toer og en nier er verdt 2 siden det første tallet i 12 blir fjernet

1.3.3 Kortene kontrolleres før spillets start og når spillet avsluttes.

2. Innsatser


2.1 Generelle regler

2.1.1 En innsats av en spiller legges på baccaratbordets innsatsområder, sett fra spillerens skjerm. Maks tre innsatser kan legges på bordets områder for spiller, bank eller uavgjort.

2.1.2 En innsats på bank:

i. Vinner om bankens hånd har en poengverdi som er større enn spillerens hånd
ii. Taper om bankens hånd har en lavere poengverdi enn spillerens hånd
iii. Hverken vinner eller taper om poengverdien til bankens hånd er lik poengverdien til spillerens hånd

2.1.3 En innsats på spiller:
i. Vinner om spillerens hånd har en poengverdi som er større enn bankens hånd
ii. Taper om spillerens hånd har en poengverdi som er lavere enn bankens hånd
iii. Hverken taper eller vinner om poengverdien til spillerens hånd er lik poengverdien til bankens hånd.

2.1.4 En innsats på uavgjort:
i. Vinner om hånden til banken og spilleren har lik poengverdi
ii. Taper om hendene ikke har lik poengverdi

2.1.5 Ved uavgjort vil systemet returnere øvrige innsatser.

2.1.6 Systemet aksepterer ingen innsatser, økninger eller kanselleringer etter at tidtakeren har indikert at innsatsperioden er over. Etter den tid, vil dealeren ved bordet si «No More Bets» - ingen flere innsatser. No More Bets skal annonseres før det første kortet deles ut fra kortskoen.

2.1.7 Etter at det siste kortet er blitt skannet, og dealeren kunngjør det siste runderesultat, vil systemet automatisk ta seg av innsatsene på bordet. Systemet vil samle inn alle tapte innsatser og betale ut eventuelle gevinster.

i. Minsteinnsats og maksinnsats tillatt, vises på skjermen.
ii. Hver spiller er selv ansvarlig for å plassere innsatsene på rett sted.
iii. En innsats kan bli nektet av systemet før kortene er blitt delt ut, om det ikke er plassert i tide, om det ikke møter minstekravet, om det overstiger maksinnsatsen tillatt eller om forbindelsen til spilleserveren brytes.

2.1.8 En systemfeil resulterer i at spilleomgangen og innsatser ugyldiggjøres.

2.2 Gevinster og odds
Gevinster betales ut etter følgende odds:
i. En vinnende innsats på spillerens hånd betaler 1 til 1.
ii. En vinnende innsats på bankens hånd betaler 1 til 1, minus 5% i kommisjon på beløpet vunnet.
Kommisjonen tas automatisk av systemet idet gevinstutbetalingen utføres.
iii. En vinnende innsats på uavgjort betaler 8 til 1.

3. Korthåndtering og manipulasjon


3.1 Inspeksjon og presentasjon av kort


3.1.1 Etter at bordet har fått korstokkene som skal brukes, skal dealeren sortere og inspisere kortene.
Dealeren må sikre at kortstokkene er fullstendige, og at ingen er skadede, ripet, eller merket på noen måte.

3.1.2 Dealeren og pitbossen vil spre alle kortene med bildesiden opp, for å bekrefte at alle er der. Baksiden av kortene sjekkes for å sikre at det ikke er noen markeringer som kan lede til at man kan identifisere kortets verdi. Kortene sjekkes for all slags skade. Casinoets overvåkningssystem tar et videoopptak av denne prosessen.

3.1.3 Om dealeren eller pitbossen finner ødelagte eller markerte kort, skal pitbossen erstatte dem. Defekten noteres på kortstokken og returneres til kortlageret.

3.1.4 Hver gang en kortstokk tas bort fra et baccaratbord og legges til et annet eller samme bord for et nytt spill, må dealeren gå igjennom den ovennevnte prosessen på nytt.

3.2 Stokking og omstokking

3.2.1 Etter at inspeksjonen og presentasjonen av kortene er utført, skal dealeren vende bildesiden ned, blande de godt sammen, stokke dem og legge dem i en stabel.

3.2.2 Etter at alle kortene er blitt utdelt, må dealeren stokke kortene på nytt slik at de ligger i tilfeldig rekkefølge. Omstokkingen utføres etter at hånden som når kuperingskortet er ferdigspilt.

3.2.3 Dealeren kan stokke kortene etter hvilken som helst hånd, etter casinoets eget forgodtbefinnende.

3.3 Kupering

3.3.1 Etter at kortene er blitt stokket, skal dealeren stable kortene med baksiden vendt mot seg, og kupere kortene selv.

3.3.2 Dealeren kuperer kortene ved å plassere et kuperingskort i kortstabelen.

3.3.3 Etter at kuperingskortet er plassert, skal dealeren ta alle kortene foran kuperingskortet og flytte dem bakerst i stabelen og deretter skjære bort de syv bakerste kortene.

3.3.4 Kuperingskortet plasseres etter det syvende bakerste kortet.

3.3.5 Korstabelen legges deretter i kortskoen for at spillet skal kunne starte.

3.4 Utdelingen

3.4.1 Dealeren må dele ut kortene til henvist plass på bordet foran dealeren.

3.4.2 Når tiden for å plassere innsatser renner ut, skal dealeren si «NO MORE BETS» og tidtakeren vil blinke rødt.

3.4.3 To hender deles ut med bildesiden opp. Det første og tredje kortet utgjør spillerens hånd, mens det andre og fjerde kortet utgjør bankens hånd.

3.4.4 Om spillerens hånd skal ha et tredje kort i henhold til Baccarat-reglene, skal dealeren dele ut kortet og legge det vinkelrett til spillerens andre kort.

3.4.5 Om bankens hånd skal ha et tredje kort i henhold til Baccarat-reglene, skal dealeren dele ut et kort og legge det vinkelrett til bankens to andre kort.

3.5 Spillet

3.5.1 Etter at de første fire kortene er utdelt:
i. Om spilleren eller banken har 8 eller 9 (en «natural»), vil begge stå uten unntak.
ii. Om spilleren poengverdi er 6 eller 7 vil spilleren stå.
iii. Om spillerens står, fortsetter banken om hånden hans/hennes er 5 eller lavere.
iv. Om spilleren har 5 eller lavere, får spilleren automatisk et tredje kort.
v. Om spilleren mottar et tredje kort, gjelder følgende for banken:
• Er bankens hånd verdt 0,1 eller 2 tar banken et tredje kort.
• Er banken hånds verdt 3, får banken utdelt et nytt kort om spillerens tredje kort er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 9 (altså alt annet enn 8)
• Er bankens hånd verdt 4, får banken utdelt et nytt kort dersom spillerens hånd er verdt 2, 3, 4, 5, 6 eller 7
• Om bankens hånd er verdt 5, får banken utdelt et nytt kort dersom spillerens tredje kort er 4, 5, 6, eller 7
• Om bankens hånd er 6, får banken utdelt et nytt kort dersom spillerens tredje kort er 6 eller 7
• Om bankens hånd er verdt 7, står banken

3.5.2 Håndrangering:
i. Når poengsummen er ni
ii. Når poengsummen er åtte
iii. Når poengsummen er syv
iv. og så videre, ned til Baccarat, dvs. null

3.5.3 Dealeren kunngjør vinneren og resultatet skal samtidig vises på spillerens skjerm.

3.5.4 Når kuperingskortet dukker opp under spillet, skal kuperingskortet fjernes og plasseres ved siden av kortskoen til høyre for dealeren, godt synlig for spilleren. Dealeren kunngjør deretter at det nå er siste hånd før stokking, «Last Hand before shuffle». Etter at hånden er fullført, vil ingen kort deles ut før kortene er stokket om.

3.6 Oppsamling


3.6.1 Etter hver spilleomgang, skal dealeren samle sammen kortene fra bordet. Kortene plukkes opp én etter én, fra venstre til høyre, slik at de kan legges ut igjen i samme rekkefølge i tilfelle det oppstår uenigheter eller spørsmål.

3.6.2 Hver dealer skal plukke opp kortene på samme måte og i samme rekkefølge under hver arbeidsdag.

3.6.3 Etter at kortene er samlet opp av dealeren, legges ed i stabelen med forkastede kort.

4. Ulovlige handlinger


4.1 Utenfor handlingene som står i disse reglene, skal ingen i casinoet eller noen andre personer fjerne, legge til eller endre noen av kortene etter at de er blitt delt ut. Ingen dealer eller ansatte i casinoet skal tillate noen å utføre en slik handling.

4.2 Dealeren skal ikke se på, eller vise en person, fremsiden av et kort før det er delt ut.

4.3 Ingen dealer eller pitboss skal gi råd til en spiller om spillestrategi eller anbefale riktig spill av en hånd, mens spilleren har en innsats i påvente av håndens utfall.

3. Definisjoner og regler i Blackjack

1. Definisjoner og spesifikasjoner

1.1 Definisjoner

Blackjack
Når spillerens eller dealerens to første kort består av et ess og et kort som er verdt 10.

Hard poengverdi
Når den totale poengverdien til en hånd ikke inneholder et ess, eller som inneholder ess som regnes om ett.

Skjulte kort
Et kort som deles ut til dealeren med bildesiden ned, og forblir i denne posisjonen frem til spillerne har fått alle kortene de vil ha.

Layout/bordduk/filt
Filtet, duken eller det materialet som dekker spilleoverflaten på blackjackbordet.

Myk poengverdi
Når den totale poengverdien til en hånd inneholder et eller flere ess, og ett av essene regnes som 11.

1.2 Blackjackbordet

1.2.1 Blackjack spilles på et halvrundt bord på størrelse 1450x800mm. Bordet har plass til opptil 7 spillere på den ene siden og dealeren på den andre.

1.2.2 Et blackjackbord må ha en holder for forkastede kort. Bordene er ikke utstyrt med innsynsbeskyttelse. Kortskannere kan brukes som et alternativ for en innsynsbeskyttelses-enheter.
Dersom flere enn ett blackjackbord er i bruk om gangen, må casinoet tildele bordene et identifikasjonsnummer, et navn eller en kode som er godt synlig for spillerne.

1.2.3 Alle bordene skal ha de tre meldingene under (eller en variasjon av disse) godt synlig på selve bordfiltet eller på et skilt.
i. «Dealeren må trekke på 16 og stå på 17»
ii. «Blackjack betaler ut 3 til 2»
iii. «Forsikring betaler ut 2 til 1».

1.3 Spillereglene som må settes frem:
i. Minsteinnsats og maksinnsats tillatt og, der det er aktuelt, minsteinnsats og maksinnsats tillatt for spesielle omstendigheter.
ii. Eventuelle restriksjoner på dobling.
iii. Eventuelle restriksjoner på å splitte ess eller antall kort man får når man splitter et par i ess.
iv. Eventuelle spesielle utbetalingstabeller eller vinnerodds

1.4 Kortsko (dealersho)
En kortsko må være designet og konstruert for opprettholde spillets integritet. Kortskoen og holderen for forkastede kort skal inspiseres daglig, og før kortene plasseres i dem, for å sikre at de ikke er skadet, at de fungerer som de skal og at de ikke har blitt påvirket på en måte som har en innvirkning på spillets integritet.

1.5 Kort
Verdien på kortene er som følgende:
i. 2 til 10 har sin egen verdi;
ii. Knekt, dame eller konge er verdt 10; og
iii. Et ess kan være verdt enten 1 og 11. Unntaket er der verdien 11 medfører til at håndverdien overstiger 21 – da regnes esset automatisk som 1.
iv. En standard blackjack-stokk inneholder 52 kort fordelt på fire farger (hjerter, spar, kløver og ruter). Hver farge inneholder tallene 2-10 samt en knekt, dame, konge og et ess.

2. Innsatser

2.1 Generelle regler

2.1.1 Før det første kortet deles ut, må spilleren legge en innsats.
Innsatser gir gevinster ved følgende hendelser:
i. Summen av spillerens kort er 21 eller mindre og summen av dealerens kort er høyere enn 21;
ii. Summen av spillerens kort overstiger summen av dealerens kort, samtidig som ingen av hendene overstiger 21; eller
iii. Spilleren har en Blackjack, mens dealeren ikke har det.
iv. Innsatser går tapt når en spiller ikke har en vinnerhånd, bortsett fra om spilleren har en hånd med samme verdi som dealeren. Dealeren samler inn alle tapte innsatser, bortsett fra ved uregelmessigheter.

2.1.2 Man kan ikke øke innsatsen etter at det første kortet er blitt delt ut, med unntak fra når man splitter et par, dobler eller legger en forsikring. Alle innsatser på Blackjack må gjøres i henhold til spilleprogramvaren og fra spillerens disponible balanse.

2.1.3 Systemet aksepterer ingen nye innsatser, forhøyninger eller kanselleringer etter at fristen for å legge innsatser er gått ut. På dette stadiet vil dealeren si «No more bets» - ingen flere innsatser. «No more bets» skal kunngjøres før det første kortet deles ut.

2.1.4 Etter at det siste kortet er delt ut og dealeren har kunngjort resultatet, skal systemet automatisk ta seg av innsatsene plassert på bordet ved å samle inn tapte innsatser og betalt ut gevinster.
i. Laveste og høyeste innsats tillatt vises på skjermen.
ii. Spillere er selv ansvarlige for at innsatsen(e) deres ligger på rett sted.
iii. En innsats kan nektes av system før kortene deles ut, dersom den ikke ble plassert i tide, bryter minste-/makskravet eller om kontakten med spilleserveren brytes.

2.1.5 En systemfeil vil resultere i at spilleomgangen og innsatser ugyldiggjøres.

2.2 «Push» (uavgjort) og unntak
Spilleren får innsatsen tilbake dersom han/hun har en hånd med samme verdi som dealeren, eller om begge har en Blackjack. Spilleren taper innsatsen om dealeren får en Blackjack og spilleren har 21 men ikke en Blackjack. Spilleren taper også innsatsen om både dealeren og spillerens kortverdi overstiger 21.

2.3 Gevinster
i. Gevinster betales ut med oddsen 1 til 1, med unntak av Blackjack som betaler ut 3 til 2.
ii. Når både dealeren og spillerens hånd har samme verdi, kalles det en «push». Det vil si at man hverken vinner eller taper.
iii. Om spillerens hånd overstiger 21, går innsatsen tapt.

2.4 Innsatser
Etter at systemet har godkjent en innsats på forsikring, dobling eller splitting, kan ikke spilleren fjerne eller endre den innsatsen.

2.5 Forsikring

2.5.1 Om dealerens første kort er et ess, får spilleren mulighet til å plassere en forsikring. Forsikringsspillet vinner dersom dealerens neste kort er konge, dame, knekt eller 10. Forsikringsspillet taper dersom ingen av de nevnte kortene kommer. Forsikringen koster halvparten av spillerens plasserte innsats. Spilleren kan avslå eller akseptere en forsikring ved å klikke på den relevante knappen.

2.5.2 Forsikringer må legges direkte etter at spillerne har mottatt det andre kortet sitt, etter at dealerens første kort er vist, og før neste kort deles ut.

2.5.3 Alle forsikringer som vinner betaler 2 til 1. Alle tapte forsikringer samles automatisk inn av systemet etter at dealeren har kontrollert det skjulte kortet sitt for en Blackjack.

2.6 Dobling
En spiller kan doble innsatsen etter å ha mottatt de to første kortene sine, hvilket innebærer at spilleren legger en ny innsats på størrelse med den opprinnelige innsatsen. Spillere som dobler vil kun motta ett nytt kort til hånden.

2.7 Splitte par
Om spilleren får to kort av samme verdi, kan han/hun dele den opp i to separate hender om de legger en ny innsats på størrelse med den de allerede har plassert. Om spilleren splitter et par, må dealeren dele ut kort til begge hendene. Etter at en hånd er splittet, må spilleren velge å stå eller trekke nye kort. En spiller kan ikke splitte et par (gjelder også par i ess) mer enn én gang. Etter å ha splittet et par i ess, får spilleren dessuten bare ett kort til hver hånd. Om det neste kortet er verdt 10, vil det telle som 21 og ikke en Blackjack.

3. Korthåndtering og manipulering

3.1 Inspeksjon og presentasjon av kort

3.1.1 Etter å ha mottatt kortene på bordet, skal dealeren sortere og inspisere kortene. Dealeren må sikre at korstokken er komplett, og at ingen kort er skadede, ripet eller merket på noen måte.

3.1.2 Pitbossen skal spre ut kortene med bildesiden opp, kortstokk for korstokk, i korrekt rekkefølge og på en måte som viser alle kortene. Casinoets overvåkningssystem skal ta opp denne prosessen hver gang.

3.1.3 Dealeren må inspisere, presentere, stokke og plassere kortene i kortskoen på blackjackbordet der kortene skal deles ut.

3.1.4 Hver gang en kortstokk fjernes fra spilleoverflaten av et blackjackbord og leveres over til et annet bord eller samme bord for et nytt spill, må dealeren inspisere og presentere kortene etter beskrivelsen over, på nytt.

3.2 Stokking og omstokking av kort


3.2.1 Etter inspeksjonen og presentasjonen av kortstokkene, skal dealeren snu kortene med bildesiden ned og blande dem godt i hverandre mens de ligger på bordet, stokke dem og deretter stable dem.

3.2.2 Etter at alle kortene er blitt utdelt, må dealeren stokke kortene på nytt slik at de ligger i tilfeldig rekkefølge. Omstokkingen utføres etter at hånden som når kuperingskortet er ferdigspilt.

3.2.3 Dealeren kan stokke kortene etter hvilken som helst hånd, etter casinoets eget forgodtbefinnende. Altså, selv om kuperingskortet ikke er nådd.

3.3 Kupering
Etter at kortene er blitt stokket må dealeren kupere kortstokken.
i. I Blackjack skal kuperingskortet plasseres 4 kortstokker fra bakenden av kortskoen.
ii. Når kuperingskortet er lagt inn i kortstabelen, tar dealeren alle kortene foran kuperingskortet og plasserer de bakerst i stabelen.

3.4 Prosedyre for utdeling av kort
Kortene deles ut fra en kortsko som er spesielt designet for oppgaven og er plassert til venstre for dealeren. Dealeren flytter dermed ett og ett kort fra kortskoen til anvist plass på bordet. I starten av hver runde, begynner dealeren med spilleren lengst til venstre og fortsetter med klokka rundt bordet og deler ut kortene i følgende rekkefølge:
i. Ett kort med bildesiden opp til hver spiller som har plassert en innsats;
ii. Ett kort med bildesiden opp til dealeren;
iii. Ett andre kort med bildesiden opp, til de samme spillerne som sist; og
iv. Ett kort med bildesiden ned til dealeren.

3.5 Spillet
i. Etter at alle spillerne og dealeren har fått to kort, vil alle spillerne få muligheten til doble, splitte eventuelle par, stå, trekke nytt kort eller legge en eventuell forsikring.
ii. En spiller må indikere hva de vil gjøre ved å klikke på passende knapp i programvaren på sin egen data innenfor den angitte tiden.
iii. Dealeren må vente til programvaren har signalisert hva spilleren ønsker å gjøre, før de kan dele ut flere kort til spilleren eller bevege seg til neste spiller. Systemet forteller dealeren at de kan gå videre umiddelbart, dersom spilleren har en hånd verdt nøyaktig 21 eller overstiger 21. Om spilleren ikke handler innenfor den angitte tiden, vil programvaren be dealeren gå videre til neste spiller, uten å gjøre noe med den hånden til den første spilleren.

3.6 Oppsamling
Etter at en hånd er ferdigspilt, skal alle kortene på bordet samles inn av dealeren fra høyre til venstre, og med det ene kortet oppå det andre, slik at de lett kan legges ut igjen ved spørsmål eller uenigheter. Hver dealer må være konsekvent i oppsamling av kortene og gjøre det på samme måte under hver arbeidsdag. Dealeren må først plukke opp egne kort, og stable spillernes kort oppå sine, i motsatt retning fra hvordan de ble telt ut, slik at dealerens kort havner i bunnen av bunken når de legges til stabelen med forkastede kort.

3.7 Dealerens hullkort
Dealeren får ikke se på, vise eller tillatte noen som helst eksponering av hullkortet sitt før alle kort er delt ut etter spillernes ønsker, bortsett fra om dealerens første kort er et ess. Om dealerens synlige kort er et ess, vil programvaren spørre spillerne om de ønsker en forsikring, og etter en forutbestemt tid vil dealeren kontrollere det skjulte kortet for å se om det ble en Blackjack.

4. Ulovlige handlinger

4.1 Utenfor handlingene som står i disse reglene, skal ingen i casinoet eller noen andre personer fjerne, legge til eller endre noen av kortene etter at de er blitt delt ut. Ingen dealer eller ansatte i casinoet skal tillate noen å utføre en slik handling.

4.2 Dealeren skal ikke se på eller vise bildesiden av et kort til en annen person, før det er blitt delt ut.

4.3 Ingen dealer eller pitboss skal gi råd til en spiller om spillestrategi eller anbefale riktig spill av en hånd, mens spilleren har en innsats i påvente av håndens utfall.

4.4 Utdeling av ekstra kort til spilleren og dealeren
i. En spiller kan velge å få flere kort om spillerens håndverdi er mindre enn 21. En spiller med en Blackjack eller 21, blir ikke gitt muligheten til å få flere kort av programvaren.
ii. En dealer må dele ut et kort til seg selv frem til han/hun har en hard eller myk 17, 18, 19,20, eller 21.
iii. En dealer får ikke trekke flere kort til seg selv, uansett håndverdi, dersom alle spillernes hender er avgjort og det ikke vil påvirke noen utfall.

4. Definisjoner og regler for Roulette

1. Definisjoner og spesifikasjoner

1.1 Definisjoner


Kolonne A.
En innsats plassert på de første 12 tallene i én kolonne.

Hjørne
En innsats plassert i et hjørne som dekker hvilke fire nummer som helst. I et tilfelle der det spilles på hjørnet til 0, dekkes bare tre nummer:
• 0, 1 og 2 eller
• 0, 2 og 3

Dusinspill
En innsats plassert på noen av følgende:
• Lave tall: 1-12
• Mellomtall: 13-24
• Høye tall: 25-36
Halve bordet
Innsats som dekker tallene 1-18 eller 19-36
Partall
En innsats som dekker alle partall

Innsidespill
En innsats plassert på nummerområdet:
• Hjørne (et spill som dekker 4 tall)
• Trio (en innsats plassert på 0,2 og 3 eller 0,1 og 2)
• Split (et spill som dekker 2 tall)
• Street (tre tall på en linje)
• Six line (et spill som dekker 2 streets, altså 6 tall)
• Singel eller straight (et spill på ett enkelt tall)

Utsidespill
Innsatsplassene utenfor nummerfeltet som inneholder følgende:
• Svarte tall
• Kolonner
• Dusinspill
• 18 nummer (halve bordet)
• Partall
• Oddetall
• Røde tall
• Høyt/lav
Pitboss
Personen ansvarlig for å kontrollere at spillet går rett for seg.

Røde tall
En innsats som dekker alle de røde tallene på border
Svarte tall
En innsats som dekker de svarte tallene på bordet

Street eller rad
En innsats som dekker 3 tall i en rad

Split
En innsats som dekker 2 tall

Singel eller Straight Up
En innsats som dekker ett enkelt nummer mellom 0 og 36.

1.2 Roulettebordet:

1.2.1 Roulette spilles på et solid trebord av størrelse 2000x950mm, med en «single zero European roulette layout» hvilket betyr at det bare finnes ett nulltall.

1.2.2 om det brukes flere enn ett bord samtidig, må roulettebordene ha et identifikasjonsnummer, en kode eller et navn, tydelig markert for spilleren.

2. Innsatser

2.1 Generelle regler

2.1.1 Alle innsatser på Roulette gjøres ved å plassere en spillesjetong på et innsatsområde på roulettebordet. Spillere kan fortsette med å legge innsatser frem til dealeren sier «No more bets», eller til systemtidtakeren blinker rødt.

2.1.2 Hver spiller er selv ansvarlige for å kontrollere at innsatsene deres havner på rett sted på roulettebordet.

2.1.3 Samtlige innsatser skal ligge på bordet frem til ballen har stoppet.

2.1.4 Minsteinnsatser og maksinnsatser vises på skjermen.

2.1.5 En innsats kan avslås automatisk av systemet, om det ble plassert for sent, bryter maks-/minimumskravene, eller om kontakten med spilleserveren brytes.

2.1.6 En systemfeil ugyldiggjør spilleomgangen og innsatser.

2.2 Utbetalinger
Gevinster betales ut automatisk av systemet og i henhold til følgende odds:

Innsatser og utbetalinger
• Straight (enkeltnummer) – 35 ganger innsatsen
• Split – 17 ganger innsatsen
• Street – 11 ganger innsatsen
• Hjørne (4 nummer) – 8 ganger innsatsen
• Linje (6 nummer) – 5 ganger innsatsen
• Kolonne – 2 ganger innsatsen
• Dusin – 2 ganger innsatsen
• Røde tall – 1 ganger innsatsen
• Svarte tall – 1 ganger innsatsen
• Oddetall – 1 ganger innsatsen
• Partall – 1 ganger innsatsen
• Lave tall – 1 ganger innsatsen
• Høye tall – 1 ganger innsatsen

3. Håndtering av roulettehjulet

3.1 Rotering av ballen og hjulet

3.1.1 Dealeren spinner ballen i motsatt retning av hjulet. Ballen må fullføre minst tre runder rundt hjulet for at spinnet skal være godkjent.

3.1.2 Etter at ballen har landet i en av lommene på hjulet, skal dealeren kunngjøre hvilket tall som har vunnet.

3.1.3 Etter at dealeren har kunngjort vinnertallet, skal systemet automatisk ta seg av innsatsene på bordet ved å samle inn alle tapte innsatser og betale ut alle gevinster.

3.2 Inspeksjon av roulettehjulet og rouletteballen

3.2.1 Før roulettebordet åpnes, skal pitbossen inspiserer bordet og hjulet for å kontrollere at de ikke er blitt manipulert eller påvirket på en måte som gjør at de ikke fungerer som de skal.

3.2.2 Hjulets nivå skal kontrolleres før spillet starter.

3.2.3 Hjulet skal spinnes for å kontrollere at det spinner uhindret, at alle deler sitter fast og at det fungere som det skal.

3.2.4 Rouletteballen inspiseres for å kontrollere at den er jevn og rund.

3.3 Spillet

3.3.1 Roulette spilles på et bord bestående av to deler; et hjul og en layout (bordet).

3.3.2 Hjulet er oppdelt i små lommer med tallene 1 til 36, samt 0. Av disse er 18 røde og 18 svarte, mens 0 er grønn.

3.3.3 De samme tallene er i rekkefølge på bordet, og utgjør innsatsfeltet. Her er det også ruter for innsatser på svart/rød, oddetall/partall og en rekke andre tallkombinasjoner.

3.3.4 Spillere legger innsatser på én eller flere nummer og/eller kombinasjoner. Dealeren spinner hjulet i en retning og ballen i motsatt retning. Ballen vil til slutt miste farten og ramle ned i en av lommene. Tallet ballen havner på, utgjør vinnernummeret. Kameraet vil deretter zoome inn på hjulet for å vise vinnertallet.

3.3.5 Hvor mye man vinner er avhengig av hvor mange muligheter man har valgt. Jo færre muligheter, desto større blir utbetalingen. Etter at alle innsatsene er samlet inn og gevinstene er utbetalt, får man legge nye innsastser og dealeren spinner ballen på nytt.

5. Spill begrensninger

Spill begrensninger gjelder:

  • Samtlige versjoner av live roulette – alle spill som overstiger 92% av alle spillvalg er ikke tillatt.
  • Samtlige versjoner av live baccarat – å spille på både spiller og banken samtidig er ikke tillatt.
  • Samtlige versjoner av live sic bo – spill på både stor og liten eller partall og oddetall samtidig er ikke tillatt.
  • Samtlige versjoner av live dragon tiger – spill på både dragon og tiger samtidig er ikke tillatt.
  • Football Studio – spill på både hjemmelag og bortelag samtidig er ikke tillatt.
5.1 Bonuser kan ikke brukes på følgende spill (med mindre det er spesifisert i regler og vilkår for en spesifikk kampanje, bonus, eller tilbud):

Fan Tan.